בית עוטף להריון ולידה  09-7749192
  בניהול ד"ר קרלוס רוזנברג - רופא נשים מיילד ונתי רוזנברג - דולה 
עקרונות-התוכנית
 • עקרונות תכנית עשרת הצעדים - IMBCI- basic principles  עקרונות התכנית    basic principles of the IMBCI
   
   
  היחידה motherbaby  מהווה יחידה אינטרגלית אחת, ויש לטפל בה ככזו.
   
  יש לנהוג בכל אישה בכבוד והתחשבות
   
  על הטיפול הניתן בהריון ובלידה להיות מותאם אינדיבידואלית לכל יחידה motherbaby
   
  צרכי יחידת motherbaby צריכים לקבל עדיפות על פני צרכיהם של הצוות המטפל, המוסדות, והתעשייה המדיקאלית 
   
  הריון לידה והנקה הם תהליכים בריאים ונורמלים אשר ברוב המקרים אינם מצריכים טיפול מיוחד מלבד מעקב ותמיכה מצד נותני השירות.  ספרות מקצועית עדכנית, מדגימה את הבטיחות והעליונות של התוצאות של גישה זו.
   
  נשים צריכות לקבל מידע מלא, מדוייק, ובלתי מוטה אודות נזקים, יתרונות, וחלופות כדי שתוכלנה להגיע להחלטה מדעת בקשר עם הטיפול שלהן ושל התינוקות שלהן
   
  התערבויות בלידה משפיעות על היחידה motherbaby ,  הן מן ההיבט הפיזיולוגי והן מן היבט הפסיכולוגי
   
  בטחונה ויכולתה של אישה ללדת, לטפל ולהניק את תינוקה, ויכולתו של התינוק להיזון בצורה יעילה יכולים להיות משופרים או מוחלשים עי כל אדם המטפל בהן, וגם עי אווירת הלידה.
   
  יצירת סביבה אוהדת, הקשבה לאם, עידוד ביטוייה העצמי וכיבוד פרטיותה הם היבטים חיוניים של טיפול אופטימלי ביחידה motherbaby
   
  מיילדות, שהן נותנות הטיפול הראשוניות עבור מיליוני יולדות ברוב המדינות, פיתחו מודל טיפולי המבוסס על הפיזיולוגיה, הסוציולוגיה, והפסיכולוגיה הנורמליות של ההריון הלידה ומשכב הלידה.      היוזמה IMBCI נשענת על המודל המיילדותי של מיילדות ומאשרת שהידע , הכישורים, וההתנהגות של מודל זה, הם חיוניים לטיפול אופטימלי ביחידה motherbaby
   
  רצף טיפולי ורגישות לאמונותיה התרבותיות, הדתיות והאינדיבידואליות ולערכיה: מפחיתים הסיכון לטראומה פסיכולוגית, מחזקים את אמונתן של הנשים בנותני השרות הטיפולי, ומשפרות את חווית ההולדה ואת רצונן לקבל טיפול בהווה ולחפש אותו בעתיד.
   
  באשר לעשרת הצעדים עצמם של התכנית, יש אצלכם עותק מתורגם לעברית ועליו נעבוד